Reumatikerdagen

Trevlig och intressant föreläsning om kostens betydelse för vårt mående av dietisten Henna Karvonen.

31 pers hade trotsat de kyliga vädret och kommit till Equmeniakyrkan för att lyssna till Henna. Vi bjöd på smörgås och frukt