Preliminärt har vi beslutat att sommarens resa ska gå till Vilhelmina

vecka efter midsommar, prel 26 juni

PROGRAMMAT ÄR INTE FASTSTÄLLT men de troliga är att vi kommer att

äta lunch på Bergmans Fisk, övriga aktiviteter återkommer vi med eftersom!


Det kommer även annons i Lyckselebladet