Badet är ingång till slutet av maj 2024

Medlemmar är välkomna att delta i mån av plats,

kontakta Karin Persson 070 581 70 16 för information