Styrelsen sammanträder andra onsdagen varje månad på MB Borgen kl 18.00, med sommaruppehåll juni-juli.
Kontakta gärna för frågor