Avtackning av styrelseveteraner

Avtackning Lycksele

Efter ett långt och förtjänstfullt styrelsearbete avtackades Berit Lingesten och Arla Norberg med blommor och tal.

På bilden ses även ordf Anna Danielsson till höger.

Stort tack!